Notizzettel: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Sebaso.wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 4: Zeile 4:
  
  
Literatur:
+
==Literatur:==
 +
===Organisationen===
 
* http://leonidobusch.blogspot.de/2013/04/ein-blogbuch.html - "governance across borders: transnational fields and transversal themes"
 
* http://leonidobusch.blogspot.de/2013/04/ein-blogbuch.html - "governance across borders: transnational fields and transversal themes"
 +
===Lernen===
 +
* http://markusmind.wordpress.com/publikationen/
  
  
Wiki-Einsatz:
+
==Wiki-Einsatz:==
 
* http://www.explainxkcd.com/wiki/index.php?title=Main_Page
 
* http://www.explainxkcd.com/wiki/index.php?title=Main_Page
  
MOOCs:
+
==MOOCs:==
 
* http://mooc.fernuni-hagen.de/ - #iddg13
 
* http://mooc.fernuni-hagen.de/ - #iddg13
 
* http://www.coer13.de
 
* http://www.coer13.de

Version vom 2. Mai 2013, 09:14 Uhr